نام کتاب : راهنماي جامع Windows XP

 

مقدمه‌

افرادي‌ كه‌ بايد اين‌ كتاب‌ را مطالعه‌ كنند

مطالبي‌ كه‌ در اين‌ كتاب‌ مي‌خوانيد

بخش‌ اول‌ : كار با ويندوز XP

بخش‌ دوم‌ : مديريت‌ ديسك‌

بخش‌ سوم‌ : سفارشي‌سازي‌ پيكربندي‌ ويندوز

بخش‌ چهارم‌ : كار با متن‌، اعداد، تصاوير، صدا و ويديو

بخش‌ پنجم‌ : ويندوز XP و اينترنت‌

بخش‌ ششم‌ : شبكه‌بندي‌ با استفاده‌ از ويندوز XP

بخش‌ هفتم‌ : مديريت‌ و نگهداري‌ ويندوز

بخش‌ هشتم‌ : پشت‌ صحنه‌ ويندوز XP

ضميمه‌ : واژه‌نامه‌ و راهنماي‌ نصب‌ سي‌دي‌ كتاب‌

قراردادهاي‌ مورد استفاده‌ در اين‌ كتاب‌

قابليتهاي‌ جديد در ويندوز XP

تفاوتهاي‌ موجود در بين‌ نسخه‌هاي‌ متعدد ويندوز XP

ويندوز XP نگارش‌ خانگي‌ و حرفه‌اي‌

ويندوز XP نگارش‌ 64 بيتي‌

ويندوز Advanced Server و ويندوز .NET Server

 

 

بخش‌ اول‌ ــ كار با ويندوز XP

 

فصل‌ 1 : اصول‌ پايه‌ ويندوز XP

ويندوز XP چيست‌؟

چه‌ چيزي‌ بر روي‌ صفحه‌نمايش‌ ظاهر مي‌شود؟

دسك‌تاپ‌

آيكون‌

نوار وظيفه‌

منوي‌ Start

دكمه‌هاي‌ وظيفه‌

ناحيه‌ توجه‌

اشاره‌گر ماوس‌ چيست‌؟

چگونه‌ ويندوز و برنامه‌هاي‌ ديگر را پيكربندي‌ كنيد؟

خصوصيات‌

پانل‌ كنترل‌

ويزارد چيست‌؟

راه‌اندازي‌ ويندوز

خاموش‌كردن‌ و راه‌اندازي‌ دوباره‌ ويندوز

Shut Down شدن‌ ويندوز توسط خودش‌

غيرفعال‌كردن‌ موقتي‌ ويندوز XP

انتخاب‌ بين‌ كليك‌ و كليك‌ مضاعف‌

 

فصل‌ 2 : اجراي‌ برنامه‌ها

ويندوز و برنامه‌ها چيستند؟

قسمتهاي‌ مختلف‌ ويندوز چه‌ كارهايي‌ انجام‌ مي‌دهند؟

منوي‌ سيستم‌ چيست‌؟

اجراي‌ برنامه‌ها

اجراي‌ برنامه‌ها از روي‌ دسك‌تاپ‌ ويندوز

اجراي‌ برنامه‌ها از طريق‌ منوي‌ Start

اجراي‌ برنامه‌ها با استفاده‌ از كليد WINDOWS

اجراي‌ برنامه‌ها با كليك‌كردن‌ روي‌ نام‌ فايل‌هاي‌ برنامه‌

اجراي‌ برنامه‌ها با كليك‌كردن روي‌ اسامي‌ فايل‌ها يا آيكون‌هاي‌ فايل‌

اجراي‌ برنامه‌ها با استفاده‌ از كليدهاي‌ ميانبر

اجراي‌ برنامه‌ها از طريق‌ كادر مكالمه‌ Run

اجراي‌ برنامه‌ها از طريق‌ پنجره‌ خط فرمان‌

اجراي‌ برنامه‌ها در زمان‌ شروع‌ و اجراي‌ ويندوز

كنترل‌ اندازه‌ و شكل‌ پنجره‌ها

جابه‌جاكردن‌ يك‌ پنجره‌

حداقل‌كردن‌ اندازه‌ پنجره‌

حداقل‌كردن‌ اندازه‌ تمامي‌ پنجره‌ها

حداكثركردن‌ اندازه‌ يك‌ پنجره‌

بازگرداندن‌ اندازه‌ پنجره‌ به‌ اندازه‌ قبلي‌ آن‌

مرتب‌سازي‌ تمامي‌ پنجره‌ها

تغيير اندازه‌ و شكل‌ پنجره‌

بستن‌ پنجره‌ها

صدور دستورات‌

انتخاب‌ دستورات‌ از نوار منو

نمادهاي‌ موجود در منوها

كليك‌كردن‌ دكمه‌هاي‌ نوارابزار

انتخاب‌ دستورات‌ از منوهاي‌ ميانبر

انتخاب‌ تنظيمات‌ موجود در كادرهاي‌ مكالمه‌

تنظيمات‌ موجود در كادرهاي‌ مكالمه‌

بررسي‌ يك‌ كادر مكالمه‌

كادرهاي‌ مكالمه‌ Open ، Save As و Browse

لغوكردن‌، خارج‌شدن‌ و انتقال‌ بين‌ برنامه‌ها

انتقال‌ بين‌ برنامه‌ها

خارج‌شدن‌ از برنامه‌ها

لغو اجراي‌ برنامه‌ها

اجراي‌ برنامه‌ها برطبق‌ يك‌ زمانبندي‌ و با استفاده‌ از برنامه‌ Scheduled Tasks

زمانبندي‌كردن‌ يك‌ برنامه‌

لغو يك‌ برنامه‌ زمانبندي‌شده‌

پيكربندي‌ يك‌ برنامه‌ زمانبندي‌شده‌

ساير گزينه‌هاي‌ زمانبندي‌

اجراي‌ برنامه‌ها در حالت‌ سازگاري‌

 

فصل‌ 3 : نصب‌ برنامه‌ها

در زمان‌ نصب‌ و حذف‌ برنامه‌ چه‌ اتفاقي‌ رخ‌ مي‌دهد؟

در زمان‌ نصب‌ برنامه‌ چه‌ اتفاقي‌ رخ‌ مي‌دهد؟

در زمان‌ حذف‌ برنامه‌ چه‌ اتفاقي‌ رخ‌ مي‌دهد؟

نصب‌ برنامه‌ها

نصب‌ برنامه‌ها با استفاده‌ از پنجره‌ Add Or Remove Programs

اجراي‌ يك‌ برنامه‌ نصب‌ يا راه‌انداز

نصب‌ برنامه‌ها بدون‌ استفاده‌ از برنامه‌هاي‌ نصب‌

پايان‌ نصب‌ يك‌ برنامه‌

نصب‌ و حذف‌ برنامه‌هايي‌ كه‌ به‌ همراه‌ ويندوز ارائه‌ مي‌شوند

ارتباط يك‌ برنامه‌ با يك‌ پسوند فايل‌

مرتبطكردن‌ فايل‌ها با برنامه‌ها در زمان‌ بازكردن‌ فايل‌

مرتبطكردن‌ فايل‌ها با برنامه‌ها با استفاده‌ از Folder Options

ويرايش‌ يك‌ ارتباط فايل‌

حذف‌ برنامه‌ها

حذف‌ برنامه‌ها با استفاده‌ از پنجره‌ Add Or Remove Programs

اجراي‌ يك‌ برنامه‌ حذف‌

حذف‌ برنامه‌ها به‌صورت‌ دستي‌

 

فصل‌ 4 : استفاده‌ از برنامه‌ راهنما

Help and Support Center چيست‌؟

نمايش‌ صفحات‌ راهنما

پيداكردن‌ عنوانها

كپي‌كردن‌ اطلاعات‌ راهنما به‌ برنامه‌هاي‌ ديگر

نگاهي‌ اجمالي‌ به‌ قابليتهاي‌ ويندوز

دريافت‌ كمك‌ از مايكروسافت‌ يا از يك‌ دوست‌

گزينه‌هاي‌ ديگر Help

شناخت‌ شي‌ءهاي‌ روي‌ صفحه‌نمايش‌

اجازه‌دادن‌ به‌ يك‌ دوست‌ براي‌ كنترل‌ كامپيوتر

درخواست‌ از يك‌ دوست‌ براي‌ كمك‌ به‌ شما

پاسخگويي‌ به‌ دعوت‌ براي‌ Remote Assistance

 

فصل‌ 5 : كپي‌كردن‌، جابه‌جانمودن‌ و به‌اشتراك‌گذاشتن‌ اطلاعات‌ بين‌ برنامه‌ها

به‌ اشتراك‌گذاشتن‌ داده‌ها از طريق‌ كليپ‌برد ويندوز

بريدن‌، كپي‌كردن‌ و چسباندن‌

كشيدن‌ و رهاكردن‌ چيست‌؟

استفاده‌ از برنامه‌ ClipBook Viewer براي‌ مشاهده‌ محتويات‌ كليپ‌برد ويندوز

ضبط صفحه‌نمايش‌ با استفاده‌ از كليپ‌برد

به‌ اشتراك‌گذاشتن‌ اطلاعات‌ با استفاده‌ از OLE

ايجاد شي‌ءهاي‌ پيوندي‌ يا گنجانده‌ شده‌

ويرايش‌ يك‌ شي‌ء پيوندي‌ يا گنجانده‌ شده‌

نگهداري‌ پيوندهاي‌ OLE

ذخيره‌سازي‌ بيت‌هاي‌ كوچكي‌ از داده‌ها به‌صورت‌ اسكراپ‌

 

فصل‌ 6 : به‌ اشتراك‌گذاشتن‌ كامپيوتر

حفاظت‌ با استفاده‌ از كلمه‌ عبور

حساب‌ كاربري‌ چيست‌؟

چه‌ نوع‌ كاربراني‌ مي‌توانيد ايجاد كنيد؟

گروهها چيستند؟

پروفايل‌ كاربر چيست‌؟

پيكربندي‌ حسابهاي‌ كاربري‌ محلي‌

آيا ويندوز XP مي‌تواند فايل‌ها را به‌صورت‌ خصوصي‌ نگه‌ دارد؟

Simple File Sharing چيست‌؟

مجوزها چيستند؟

Fast User Switching چيست‌؟

تنظيم‌ يك‌ كامپيوتر براي‌ استفاده‌ چندين‌ كاربر

پنجره‌ User Accounts

نمايش‌ كاربران‌ محلي‌ يا گروهها در Microsoft Management Console

كنترل‌ نحوه‌ ورود به‌ سيستم‌

ايجاد و حذف‌ گروهها

گزينه‌هاي‌ امنيتي‌ ديگر

ايجاد، تغيير و حذف‌ حسابهاي‌ كاربري‌

ايجاد حسابهاي‌ كاربري‌ جديد

تغيير حسابهاي‌ كاربري‌

حذف‌ يا اضافه‌كردن‌ كلمه‌هاي‌ عبور

فعال‌ و غيرفعال‌كردن‌ حساب‌ كاربري‌ مهمان‌

حذف‌ حسابهاي‌ كاربري‌

استفاده‌ از يك‌ كامپيوتر اشتراكي‌

ورود به‌ سيستم‌

ادامه‌ كار بعد از اينكه‌ برنامه‌ ويندوز قفل‌ مي‌شود

خروج‌ از سيستم‌

تغيير كاربران‌

استفاده‌ از محافظ صفحه‌نمايش‌ جهت‌ ورود دوباره‌ به‌ سيستم‌

تغيير كلمه‌ عبور

نگه‌داشتن‌ فايل‌ها به‌صورت‌ خصوصي‌

به‌ اشتراك‌گذاشتن‌ فايل‌ها با كاربران‌ ديگر

اجراي‌ يك‌ برنامه‌ تحت‌ عنوان‌ كاربري‌ ديگر

مديريت‌ كاربران‌

مديريت‌ كاربراني‌ كه‌ وارد سيستم‌ شده‌اند

بازكردن‌ يك‌ حساب‌ كاربري‌ قفل‌شده‌

تنظيم‌ سهميه‌ براي‌ استفاده‌ از ديسك‌

 

 

بخش‌ دوم‌ ــ مديريت‌ ديسك‌

 

فصل‌ 7 : استفاده‌ از فايل‌ها و پوشه‌ها

فايل‌ها و پوشه‌ها

فايل‌ چيست‌؟

پوشه‌ چيست‌؟

درخت‌ پوشه‌

اسامي‌ فايل‌ها چيستند؟

نامهاي‌ مجاز

پسوندها و انواع‌ فايل‌ها

آدرس‌ها

ويندوز اكسپلرر چيست‌؟

كادر Address

نوارابزار Standard Buttons

نوارابزار Links

نوار اكسپلرر

قاب‌ وظايف‌

نوار وضعيت‌

كادر توضيحي‌ كوچك‌ چيست‌؟

سطل‌ زباله‌

كار با ويندوز اكسپلرر

پيمايش‌ درخت‌ پوشه‌

ايجاد فايل‌ها و پوشه‌ها و كار با آنها

ايجاد فايل‌ها و پوشه‌ها

انتخاب‌ فايل‌ها و پوشه‌ها

نامگذاري‌ و تغييرنام‌ فايل‌ها و پوشه‌ها

بازكردن‌ فايل‌ها و پوشه‌ها

مرتب‌سازي‌ مجدد فايل‌ها و پوشه‌ها

كپي‌ و انتقال‌ فايل‌ها و پوشه‌ها

كشيدن‌ و رهاكردن‌ فايل‌ها و پوشه‌ها

استفاده‌ از منوي‌ Send To

حذف‌ فايل‌ها و پوشه‌ها

ساخت‌ سي‌دي‌

CD-R و CD-RW چيستند؟

اساس‌ رايت‌ سي‌دي‌

رايت‌ سي‌دي‌ها از طريق‌ ويندوز اكسپلرر

برطرف‌كردن‌ مشكلات‌

اصلاح‌ خطاهاي‌ بزرگ‌

بازگرداندن‌ آخرين‌ عملكرد، با استفاده‌ از دستور Undo

بازيابي‌ فايل‌ها و پوشه‌ها از درون‌ سطل‌ زباله‌

بازيابي‌ فايل‌ها با استفاده‌ از ابزارهاي‌ برنامه‌هاي‌ كمكي‌

 

فصل‌ 8 : مديريت‌ فايل‌ها و پوشه‌ها

ميانبر چيست‌؟

خصوصيات‌ فايل‌ها و پوشه‌ها

صفات‌ چيستند؟

پوشه‌هاي‌ فشرده‌ چيستند؟

فايل‌ها و پوشه‌هاي‌ مخفي‌

الگوي‌ پوشه‌ چيست‌؟

پيكربندي‌ ويندوز اكسپلرر

تغيير رفتار پنجره‌هاي‌ اكسپلرر

تغيير نوارهاي‌ ابزار

تغيير نماها

تغيير نحوه‌ كار تنظيمات‌ نما

تغيير تنظيمات‌ نما

مرتب‌سازي‌ محتويات‌ يك‌ پوشه‌

سفارشي‌ساختن‌ يك‌ پوشه‌

انتخاب‌ يك‌ الگوي‌ پوشه‌اي‌ جديد

استفاده‌ از يك‌ تصوير به‌عنوان‌ آيكون‌ Thumbnail پوشه‌

تغيير يك‌ آيكون‌ پوشه‌

كار با ميانبرها

ساخت‌ ميانبرها

استفاده‌ از ميانبرها

كار با پوشه‌هاي‌ فشرده‌

ايجاد يك‌ پوشه‌ فشرده‌

كار با فايل‌ها در يك‌ پوشه‌ فشرده‌

رمزگذاري‌ و رمزگشايي‌ پوشه‌هاي‌ فشرده‌

جستجو به‌ دنبال‌ فايل‌ها و پوشه‌ها

Search Companion استاندارد و پيشرفته‌

شروع‌ يك‌ جستجو

جستجو برحسب‌ نام‌

جستجو به‌ دنبال‌ رشته‌ متني‌

استفاده‌ از Indexing Service

جستجو در محل‌ مناسب‌

جستجو برحسب‌ تاريخ‌

ذخيره‌ و بازيابي‌ يك‌ جستجو

مديريت‌ سطل‌ زباله‌

خالي‌كردن‌ سطل‌ زباله‌

تغيير اندازه‌ سطل‌ زباله‌

ساده‌كردن‌ مراحل‌ حذف‌

 

فصل‌ 9 : تهيه‌ نسخه‌ پشتيبان‌ از فايل‌ها با استفاده‌ از Backup Utility

تهيه‌ نسخه‌ پشتيبان‌ چيست‌؟

چرا بايد نسخه‌ پشتيبان‌ تهيه‌ كنيد؟

چه‌ مواقعي‌ بايد نسخه‌ پشتيبان‌ تهيه‌ كنيد؟

با نوارها يا ديسك‌هاي‌ نسخه‌هاي‌ پشتيبان‌ چه‌ كاري‌ بايد انجام‌ دهيد؟

برنامه‌ Backup Utility چيست‌؟

دستور كار نسخه‌ پشتيبان‌ چيست‌؟

سرويس‌ Removeable Storage چيست‌؟

تهيه‌ نسخه‌ پشتيبان‌ از چند فايل‌ و پوشه‌

كپي‌كردن‌ فايل‌ها به‌ درون‌ يك‌ ديسك‌ فلاپي‌

كپي‌كردن‌ فايل‌ها بر روي‌ درايوهاي‌ بزرگتر

اجراي‌ Backup Utility

نصب‌ Backup Utility

اجراي‌ Backup Utility

تهيه‌ نسخه‌ پشتيبان‌ با استفاده‌ از Backup Utility

ايجاد يك‌ دستور كار نسخه‌ پشتيبان‌ با استفاده‌ از ويزارد Backup Or Restore

ايجاد يك‌ دستور كار نسخه‌ پشتيبان‌ با استفاده‌ از برگه‌ Backup

اجراي‌ يك‌ دستور كار نسخه‌ پشتيبان‌

مستثني‌كردن‌ فايل‌ها از نسخه‌هاي‌ پشتيبان‌

تنظيم‌ گزينه‌هاي‌ ديگر نسخه‌ پشتيبان‌

اجراي‌ برنامه‌ Backup Utility از طريق‌ خط فرمان‌

بازيابي‌ فايل‌ها با استفاده‌ از Backup Utility

بازيابي‌ اطلاعات‌ با استفاده‌ از ويزارد Restore

بازيابي‌ فايل‌ها با استفاده‌ از برگه‌ Restore and Manage Media

مديريت‌ سرويس‌ Removable Storage

تهيه‌ نسخه‌ پشتيبان‌ و بازيابي‌ اطلاعات‌ سيستم‌ با استفاده‌ از Automated System Recovery

ايجاد يك‌ ديسك‌ ASR

بازيابي‌ با استفاده‌ از ديسك‌ ASR

 

 

بخش‌ سوم‌  ــ سفارشي‌سازي‌ پيكربندي‌ ويندوز

 

فصل‌ 10 : تنظيم‌ منوي‌ Start و نوار وظيفه‌

منوي‌ Start

منوي‌ Programs

چه‌ چيزي‌ مي‌تواند بر روي‌ نوار وظيفه‌ ظاهر شود؟

جستجو در منوي‌ Start

سفارشي‌سازي‌ منوي‌ Start

سازماندهي‌ دوباره‌ منوي‌ Start

تغيير خصوصيات‌ منوي‌ Start

سفارشي‌ ساختن‌ نوار وظيفه‌

فعال‌كردن‌ تغييرات‌ نوار وظيفه‌

جابه‌جاكردن‌ نوار وظيفه‌

تغيير اندازه‌ نوار وظيفه‌

تغيير خصوصيات‌ نوار وظيفه‌

اضافه‌كردن‌ نوارهاي‌ ابزار به‌ نوار وظيفه‌

 

فصل‌ 11 : تنظيم‌ دسك‌تاپ‌

خصوصيات‌ نمايش‌ چيستند؟

انتخاب‌ يك‌ تم‌ براي‌ دسك‌تاپ‌

تغيير تم‌ها

ايجاد و ذخيره‌ تم‌ دسك‌تاپ‌

تغيير پس‌زمينه‌

انتخاب‌ يك‌ تصوير يا الگو از فهرست‌ Background

ساخت‌ تصاوير پس‌زمينه‌

انتخاب‌ يك‌ رنگ‌ پس‌زمينه‌

تنظيم‌ يك‌ محافظ صفحه‌نمايش‌

انتخاب‌ يك‌ محافظ صفحه‌نمايش‌

پيكربندي‌ صفحه‌نمايش‌

انتخاب‌ يك‌ طرح‌ رنگ‌ جديد

ايجاد رنگ‌ دلخواه‌

تغيير پنجره‌ها، دكمه‌ها و فونت‌ها

انتخاب‌ دكمه‌ها و پنجره‌هاي‌ سبك‌ كلاسيك‌

انتخاب‌ ظاهر گزينه‌هاي‌ مختلف‌ به‌صورت‌ جداگانه‌

تغيير فونت‌ها

تغيير آيكون‌ها

تغيير اندازه‌ آيكون‌ها

مرتب‌سازي‌ آيكون‌ها بر روي‌ دسك‌تاپ‌

انتخاب‌ آيكون‌هاي‌ جديد دسك‌تاپ‌

حذف‌ و بازيابي‌ آيكون‌هاي‌ دسك‌تاپ‌

استفاده‌ از ويزارد Desktop Cleanup

تغيير جلوه‌هاي‌ ويژه‌ دسك‌تاپ‌

تغيير جلوه‌هاي‌ صوتي‌ دسك‌تاپ‌

تغيير تنظيمات‌ نمايش‌

تغيير كيفيت‌ وضوح‌ صفحه‌نمايش‌

تغيير كيفيت‌ رنگ‌

تغيير پروفايل‌هاي‌ رنگ‌

تغيير بزرگنمايي‌

نكات‌ بيشتر در مورد مونيتورها

استفاده‌ از چندين‌ صفحه‌نمايش‌

ساير تنظيمات‌ مونيتور

 

فصل‌ 12 : صفحه‌كليد، ماوس‌ و ابزار كنترل‌ بازي‌

كليد WINDOWS

پيكربندي‌ صفحه‌كليد

تغيير خصوصيات‌ صفحه‌كليد

تغيير خصوصيات‌ زبان‌

پيكربندي‌ ماوس‌

تعريف‌ كليدهاي‌ ماوس‌

تعريف‌ سرعت‌ دوبار كليك‌كردن‌

پيكربندي‌ ظاهر اشاره‌گر ماوس‌

اصلاح‌ قابليت‌ مشاهده‌ اشاره‌گر

تنظيم‌ سرعت‌ ماوس‌

تنظيم‌ ClickLock

پيكربندي‌ ابزارهاي‌ كنترل‌ بازي‌

نمايش‌ و تغيير تنظيمات‌ ابزارهاي‌ كنترل‌ بازي‌

آزمايش‌ ابزار كنترل‌ بازي‌

تنظيمات‌ اقليمي‌ ويندوز

مشخص‌كردن‌ محل‌ زندگي‌ خود براي‌ ويندوز

تنظيم‌ قالبهاي‌ اعداد، واحد پولي‌، زمان‌ و تاريخ‌

تنظيم‌ تاريخ‌ و زمان‌ جاري‌

 

فصل‌ 13 : حذف‌ و اضافه‌كردن‌ سخت‌افزار

افزودن‌ سخت‌افزار جديد به‌ كامپيوتر داراي‌ ويندوز

اتصال‌ و اجرا چيست‌؟

Device Manager چيست‌؟

چه‌ نوع‌ سخت‌افزاري‌ را مي‌توانيد نصب‌ كنيد؟

ابزارهاي‌ جانبي‌ مجزا در برابر ابزارهاي‌ جانبي‌ يكپارچه‌

اتصالات‌

كارت‌هاي‌ آداپتور داخلي‌

پارامترهاي‌ سخت‌افزاري‌

كنترل‌كننده‌هاي‌ ديسك‌ :ابزارهاي‌ IDE ، EIDE و SCSI

حافظه‌ (RAM)

درايورها چيستند؟

پيكربندي‌ ويندوز براي‌ سخت‌افزار جديد

نصب‌ و برداشت‌ كارت‌هاي‌ PC و ابزارهاي‌ قابل‌ تعويض‌ ديگر

استفاده‌ از ويزارد Add Hardware

نصب‌ مودم‌

رفع‌ مشكل‌ پيكربندي‌ سخت‌افزار

حل‌ مشكلات‌ پيكربندي‌ با استفاده‌ از Device Manager

راه‌اندازي‌ در حالت‌ Safe Mode

اضافه‌كردن‌ حافظه‌

 

فصل‌ 14 : چاپ‌كردن‌ و ارسال‌ فاكس‌

پوشه‌ Printers and Faxes

ويندوز چگونه‌ چاپگرها را اداره‌ مي‌كند؟

فونت‌ها چيستند؟

TrueType چيست‌؟

نحوه‌ استفاده‌ چاپگرها از فونت‌ها

نحوه‌ ارسال‌ فاكس‌ توسط ويندوز

تنظيم‌ يك‌ چاپگر محلي‌

اضافه‌كردن‌ يك‌ چاپگر با قابليت‌ اتصال‌ و اجرا

اضافه‌كردن‌ يك‌ چاپگر بدون‌ استفاده‌ از قابليت‌ اتصال‌ و اجرا

پيكربندي‌ يك‌ چاپگر

آزمايش‌ و رفع‌ اشكال‌ چاپگر

تنظيم‌ چاپگر پيش‌فرض‌

حذف‌ يك‌ چاپگر

چاپ‌ يك‌ سند

انتخاب‌ گزينه‌هاي‌ چاپ‌

چاپ‌ در يك‌ فايل‌

مديريت‌ كارهاي‌ چاپگر

مكث‌ و لغو كارهاي‌ چاپي‌

تغيير ترتيب‌ كارهايي‌ كه‌ چاپ‌ مي‌شوند

زمانبندي‌ يك‌ كار چاپي‌

نصب‌ و استفاده‌ از فونت‌ها

نصب‌ فونت‌ها

حذف‌ فونت‌ها

پيداكردن‌ فونت‌هاي‌ مشابه‌

ارسال‌ و دريافت‌ فاكس‌

پيكربندي‌ Fax Console

ارسال‌ يك‌ فاكس‌

دريافت‌ فاكس‌ها

بايگاني‌ فاكس‌ها

 

فصل‌ 15 : اجراي‌ ويندوز XP بر روي‌ كامپيوترهاي‌ روپايي‌

هماهنگ‌كردن‌ فايل‌هاي‌ كامپيوتر روپايي‌

گزينه‌هاي‌ فايل‌هاي‌ آفلاين‌ و Synchronization Manager

هماهنگ‌كردن‌ فايل‌ها بااستفاده‌ از Windows Briefcase

به‌ تعويق‌ انداختن‌ كار چاپ‌ از طريق‌ يك‌ كامپيوتر روپايي‌

چاپ‌ در حالت‌ آفلاين‌

چاپ‌ بر روي‌ يك‌ چاپگر ديگر

دسترسي‌ به‌ كامپيوترهاي‌ ديگر با استفاده‌ از Remote Desktop

پيكربندي‌ سرويس‌دهنده‌ براي‌ Remote Desktop

پيكربندي‌ كامپيوتر سرويس‌گيرنده‌ براي‌ Remote Desktop

اتصال‌ به‌ كامپيوتر راه‌ دور با استفاده‌ از Remote Desktop

استفاده‌ از Remote Desktop Connection

ساير گزينه‌هاي‌Remote Desktop

مديريت‌ توان‌ كامپيوتر

استفاده‌ از ايستگاه‌ docking

Docking و UnDocking

ايجاد و استفاده‌ از پروفايل‌هاي‌ سخت‌افزاري‌

 

فصل‌ 16 : امكانات‌ در دسترس‌

چه‌ گزينه‌هاي‌ Accessibility در ويندوز  XPوجود دارند؟

نصب‌ گزينه‌هاي‌ در دسترس‌

استفاده‌ بيشتر از صفحه‌كليد

ايجاد حالت‌ چسبناك‌ در كليدها

فيلترگذاري‌ براي‌ جلوگيري‌ از فشردن‌ اضافي‌ كليدها

شنيدن‌ صدا در زماني‌ كه‌ يك‌ كليد  Toggledفشار داده‌ مي‌شود

نمايش‌ صفحه‌كليد بر روي‌ صفحه‌نمايش‌

تنظيم‌ گزينه‌هاي‌ قابل‌ دسترس‌ صوتي‌

تنظيم‌ گزينه‌هاي‌ قابل‌ دسترس‌ صفحه‌نمايش‌

نمايش‌ با كنتراست‌ بالا

كنترل‌ اندازه‌ مكان‌نما و سرعت‌ چشمك‌زدن‌ مكان‌نما

بزرگنمايي‌ صفحه‌نمايش‌

گوش‌دادن‌ به‌ راوي‌ مايكروسافت‌ كه‌ خروجي‌ صفحه‌نمايش‌ را مي‌خواند

تنظيم‌ گزينه‌هاي‌ در دسترس‌ ماوس‌

كنترل‌ اشاره‌گر ماوس‌ با استفاده‌ از كليدهاي‌ عددي‌ موجود در سمت‌ راست‌ صفحه‌كليد

پيكربندي‌ يك‌ ابزار اشاره‌ ديگر

فعال‌ و غيرفعال‌كردن‌ گزينه‌هاي‌ قابل‌ دسترس‌

فعال‌ و غيرفعال‌كردن‌ قابليتهاي‌ Magnifier ، Narrator و On-Screen Keyboard با استفاده‌ از Utility Manager

فعال‌ و غيرفعال‌كردن‌ ديگر قابليتهاي‌ در دسترس‌

در دسترس‌ قراردادن‌ اينترنت‌ اكسپلرر

 

 

بخش‌ چهارم‌ ــ كار با متن‌، اعداد، تصاوير، صدا و ويديو

 

فصل‌ 17 : كار با سندها، در ويندوز XP

خواندن‌ فايل‌هاي‌ متني‌ با استفاده‌ از نت‌پد

اجراي‌ نت‌پد

فايل‌هايي‌ كه‌ مي‌توانيد با استفاده‌ از نت‌پد ويرايش‌ كنيد

استفاده‌ از پردازشگر متني‌ رايگان‌ WordPad

بازكردن‌ و ذخيره‌ فايل‌ها با استفاده‌ از WordPad

قالب‌بندي‌ با استفاده‌ از WordPad

چاپ‌ سند WordPad

قابليتهاي‌ اضافي‌ WordPad

تنظيم‌ گزينه‌هاي‌ WordPad

استفاده‌ از ماشين‌ حساب‌

استفاده‌ از ماشين‌ حساب‌ استاندارد

استفاده‌ از ماشين‌ حساب‌ علمي‌

استفاده‌ از راهنما

استفاده‌ از كاراكترهاي‌ ويژه‌ به‌ كمك‌ Character Map

 

فصل‌ 18 : كار با فايل‌هاي‌ گرافيكي‌

چگونه‌ كامپيوترها تصاوير را نشان‌ مي‌دهند؟

چه‌ ابزارهايي‌ از ويندوز امكان‌ كار با تصاوير را براي‌ شما فراهم‌ مي‌آورند؟

نمايش‌ تصاوير بر روي‌ كامپيوتر

نمايش‌ تصاوير در يك‌ پنجره‌ اكسپلرر

مشاهده‌ تصاوير با استفاده‌ از Windows Picture and Fax Viewer

اضافه‌كردن‌ اطلاعات‌ به‌ تصاوير ديجيتالي‌

اضافه‌كردن‌ اطلاعات‌ به‌ خصوصيات‌ فايل‌ يك‌ تصوير

حاشيه‌نويسي‌ يك‌ عكس‌ با استفاده‌ از

Windows Picture and Fax Viewer

ايجاد و ويرايش‌ تصاوير با استفاده‌ از Microsoft Paint

بازكردن‌ و ذخيره‌ فايل‌ها

انتخاب‌ شي‌ءها

بزرگنمايي‌

رسم‌ خطوط و منحني‌ها

ابزار رسم‌ Freehand

ساخت‌ شكلها

رنگ‌آميزي‌ شي‌ءها

اضافه‌كردن‌ متن‌

گرداندن‌، چرخاندن‌ و كشيدن‌ يك‌ شي‌ء

بريدن‌ تصاوير

كار با دوربينهاي‌ ديجيتال‌ و اسكنرها

تنظيم‌ يك‌ اسكنر و دوربين‌ ديجيتال‌

دريافت‌ تصاوير از دوربينهاي‌ ديجيتال‌

دريافت‌ تصاوير از اسكنرها

متصل‌كردن‌ اسكنر يا دوربين‌ ديجيتال‌ به‌ يك‌ برنامه‌

تبديل‌ تصاوير به‌ كاغذهاي‌ چاپي‌

چاپ‌ تصاوير در خانه‌

چاپ‌ تصاوير از طريق‌ وب‌

به‌اشتراك‌گذاري‌ عكسها بر روي‌ اينترنت‌

نشر تصاوير شما بر روي‌ وب‌

ارسال‌ تصاوير به‌ دوستان‌ با استفاده‌ از پست‌ الكترونيكي‌

 

فصل‌ 19 : كار با صدا

نحوه‌ كار ويندوز با صدا

قالبهاي‌ متداول‌ فايل‌هاي‌ صوتي‌

پوشه‌ My Music چيست‌؟

Streaming Audio چيست‌؟

MIDI چيست‌؟

پيكربندي‌ ويندوز براي‌ كار با صدا

انتخاب‌ و پيكربندي‌ درايورهاي‌ ورودي‌ و خروجي‌

نمايش‌ وضعيت‌ ابزارهاي‌ صوتي‌

كنترل‌ و بالانس‌ صدا

تغيير صداهايي‌ كه‌ ويندوز ايجاد مي‌كند

ضبط و اجراي‌ فايل‌هاي‌ صوتي‌ WAV با استفاده‌ از Sound Recorder

اجراي‌ صداها

ثبت‌ صداها

ويرايش‌ صداها

تبديل‌ صدا به‌ قالبهاي‌ ديگر

اجراي‌ فايل‌هاي‌ صوتي‌ با استفاده‌ از Windows Media Player

پنجره‌ Windows Media Player

اجراي‌ فايل‌هاي‌ صوتي‌ ذخيره‌ شده‌ بر روي‌ كامپيوتر

سازماندهي‌ فايل‌هاي‌ صوتي‌ در يك‌ كتابخانه‌ رسانه‌اي‌

ايجاد و ويرايش‌ فهرستهاي‌ پخش‌

اجراي‌ سي‌دي‌هاي‌ صوتي‌

اجراي‌ فايل‌هاي‌ Streaming Audio از طريق‌ اينترنت‌

گوش‌دادن‌ به‌ ايستگاههاي‌ راديويي‌ اينترنتي‌

تنظيم‌ ميزان‌ بلندي‌، اكولايزر گرافيكي‌ و تنظيمات‌ ديگر صدا

انتقال‌ فايل‌ها به‌ ابزارهاي‌ اجراي‌ قابل‌ حمل‌ و ابزارهاي‌ ديگر

 

فصل‌ 20 : كار با فايل‌هاي‌ ويديويي‌

نحوه‌ كار ويندوز با داده‌هاي‌ ويديويي‌

اجراي‌ فايل‌هاي‌ ويديويي‌ با استفاده‌ از برنامه‌ Windows Media Player

نمايش‌ فايل‌هاي‌ ويديويي‌ از روي‌ ديسك‌ سخت‌

نمايش‌ فايل‌هاي‌ Streaming Video از اينترنت‌

ايجاد و ويرايش‌ فايل‌هاي‌ ويديويي‌ با استفاده‌ از Windows Movie Maker

پنجره‌ Windows Movie Maker

واردكردن‌ فايل‌ها

ساخت‌ فيلم‌

اضافه‌كردن‌ صدا

مشاهده‌ پيش‌نمايش‌ فيلم‌

ويرايش‌ فيلم‌

ذخيره‌ فيلم‌

نمايش‌ ديسك‌هاي‌ ويديويي‌ (دي‌وي‌دي‌ها)

پيكربندي‌ برنامه‌ رمزگشاي‌ دي‌وي‌دي‌

اجراي‌ يك‌ دي‌وي‌دي‌ با استفاده‌ از Windows Media Player

كنترل‌ فيلم‌هاي‌ درجه‌بندي‌ شده‌

 

 

بخش‌ پنجم‌ ــ ويندوز XP و اينترنت‌

 

فصل‌ 21 : پيكربندي‌ ويندوز براي‌ كار با مودم‌

پيكربندي‌ ويندوز براي‌ استفاده‌ از مودم‌ Dial-up

ويندوز راجع‌ به‌ مودم‌ شما چه‌ مي‌داند؟

برطرف‌كردن‌ خطاي‌ مودم‌

پيكربندي‌ ويندوز براي‌ مكانهاي‌ شماره‌گيري‌

مكان‌ شماره‌گيري‌ چيست‌؟

نمايش‌ مكانهاي‌ شماره‌گيري‌

ايجاد يك‌ مكان‌ شماره‌گيري‌

تنظيم‌ يك‌ مكان‌ شماره‌گيري‌ پيش‌فرض‌

استفاده‌ از مكانهاي‌ شماره‌گيري‌

تنظيم‌ قوانين‌ كد ناحيه‌

قوانين‌ كد ناحيه‌ چيستند؟

ايجاد قوانين‌ كد ناحيه‌

پيكربندي‌ ويندوز براي‌ استفاده‌ از كارت‌هاي‌ تلفن‌

كارت‌ تلفن‌ چيست‌؟

تنظيم‌ كارت‌هاي‌ تلفن‌

ايجاد نوع‌ جديدي‌ از كارت‌هاي‌ تلفن‌

حذف‌ يك‌ كارت‌ تلفن‌

استفاده‌ از كارت‌هاي‌ تلفن‌

اتصال‌ به‌ يك‌ خط DSL

گرفتن‌ يك‌ خط DSL

پيكربندي‌ ويندوز براي‌ يك‌ خط DSL

اتصال‌ به‌ يك‌ مودم‌ كابلي‌

متصل‌شدن‌

پيكربندي‌ ويندوز براي‌ مودم‌ كابلي‌

اتصال‌ به‌ يك‌ خط ISDN

گرفتن‌ يك‌ خط ISDN

پيكربندي‌ ويندوز براي‌ كارت‌ ISDN

 

فصل‌ 22 : اتصال‌ به‌ اينترنت‌

ويندوز به‌ چه‌ نوع‌ حسابهاي‌ اينترنتي‌ مي‌تواند متصل‌ شود؟

حسابهاي‌ اينترنتي‌ (PPP)

حسابهاي‌ اينترنتي‌ كابلي‌

سرويس‌هاي‌ آنلاين‌

اتصالات‌ شبكه‌ چيستند؟

ثبت‌نام‌ براي‌ يك‌ حساب‌ جديد

اجراي‌ ويزارد New Connection

انتخاب‌ يك‌ ISP توسط  Internet Referral Serviceمايكروسافت‌

ثبت‌نام‌ براي‌ يك‌ حساب‌ MSN

ايجاد يك‌ اتصال‌ شبكه‌ براي‌ حساب‌ موجود

ايجاد يك‌ اتصال‌ Dial-up

ايجاد اتصال‌ شبكه‌ براي‌ يك‌ خط ISDN

تغيير تنظيمات‌ اتصال‌ Dial-up

پيكربندي‌ يك‌ اتصال‌ TCP/IP

ايجاد و استفاده‌ از اسكريپت‌هاي‌ ورود به‌ شبكه‌

تنظيم‌ گزينه‌هاي‌ اضافي‌ Dial-up

تغييرنام‌، كپي‌ يا حذف‌ يك‌ اتصال‌ شبكه‌

ساير تنظيمات‌ اتصال‌ Dial-up

اتصال‌ به‌ حساب‌ اينترنتي‌

شماره‌گيري‌ اينترنت‌ به‌طور خودكار

شماره‌گيري‌ اينترنت‌ به‌صورت‌ دستي‌

قطع‌ ارتباط

قطع‌ ارتباط به‌صورت‌ دستي‌

قطع‌ ارتباط به‌صورت‌ خودكار

آزمايش‌ اتصال‌

نمايش‌ آدرس‌ IP شما

آزمايش‌ ارتباط با كامپيوتر ديگر با استفاده‌ از برنامه‌ Ping

دنبال‌كردن‌ بسته‌ها بر روي‌ اينترنت‌

نمايش‌ اتصالات‌ اينترنتي‌ با استفاده‌ از Netstat

 

فصل‌ 23 : پست‌ الكترونيكي‌ و گروههاي‌ خبري‌ با استفاده‌ از اوت‌لوك‌ اكسپرس‌

آيا بايد از اوت‌لوك‌ اكسپرس‌ استفاده‌ كنيد؟

پست‌ الكترونيكي‌ چگونه‌ كار مي‌كند؟

Hotmail چيست‌؟

فايل‌هاي‌ الصاقي‌ چيستند؟

ويروس‌هاي پست‌ الكترونيكي‌ چگونه‌ كار مي‌كنند؟

گروههاي‌ خبري‌ چيستند؟

شروع‌ كار با اوت‌لوك‌ اكسپرس‌

كار با پنجره‌ اوت‌لوك‌ اكسپرس‌

تنظيم‌ حسابها

واردكردن‌ پيغامها از برنامه‌هاي‌ پستي‌ ديگر

واردكردن‌ آدرس‌ها از برنامه‌هاي‌ پستي‌ ديگر

انتخاب‌ يك‌ طرح‌ براي‌ پنجره‌ اوت‌لوك‌ اكسپرس‌

ارسال‌ و دريافت‌ پست‌ الكترونيكي‌

دريافت‌ نامه‌

محافظت‌ در برابر ويروس‌هاي‌ پست‌ الكترونيكي‌

ايجاد پيغامها براي‌ ارسال‌ آنها

ذخيره‌ و حذف‌ پيغامها

ارسال‌ پيغامها

مرتب‌سازي‌ آدرس‌ها در دفترچه‌ آدرس‌

بازكردن‌ دفترچه‌ آدرس‌

به‌ اشتراك‌گذاشتن‌ دفترچه‌ آدرس‌ با افراد ديگر

واردكردن‌ اطلاعات‌ در دفترچه‌ آدرس‌

جستجوي‌ اطلاعات‌ موجود در دفترچه‌ آدرس‌

تماس‌ با افراد

چاپ‌ اطلاعات‌ از طريق‌ دفترچه‌ آدرس‌

استخراج‌ اسامي‌ و آدرس‌ها از يك‌ دفترچه‌ آدرس‌

استفاده‌ از سرويس‌هاي‌ دايركتوري‌ اضافي‌

سازماندهي‌ مراسلات‌

كار با پوشه‌ها

پيداكردن‌ پيغامها در فايل‌هاي‌ شما

فيلترگذاري‌ پست‌ الكترونيكي‌ با استفاده‌ از قوانين‌ پيغام‌

خواندن‌ و پست‌كردن‌ به‌ گروههاي‌ خبري‌

مشترك‌شدن‌ براي‌ گروههاي‌ خبري‌

خواندن‌ يك‌ گروه‌ خبري‌

شركت‌كردن‌ در يك‌ گروه‌ خبري‌

ايجاد پيغام‌ در قالب‌ HTML

فعال‌ و غيرفعال‌كردن‌ قابليت‌ HTML

ايجاد پيغامهاي‌ HTML

متصل‌شدن‌ به‌ وب‌

درج‌ تصاوير

 

فصل‌ 24 : گشت‌ و گذار در وب‌ با استفاده‌ از اينترنت‌ اكسپلرر

شبكه‌ جهاني‌ وب‌ چيست‌؟

HTML چيست‌؟

URL چيست‌؟

كلمات‌ كليدي‌ اينترنتي‌ چيستند؟

صفحات‌ وب‌ و سايت‌هاي‌ وب‌ چيستند؟

مرورگر وب‌ چيست‌؟

پلاگ‌-اين‌ها چيستند؟

مرورگر وب‌ پيش‌فرض‌ چيست‌؟

اينترنت‌ اكسپلرر چيست‌؟

MSN Explorer چيست‌؟

آيا شما بايد از اينترنت‌ اكسپلرر استفاده‌ كنيد؟

شروع‌ كار با اينترنت‌ اكسپلرر

عناصر موجود در پنجره‌ اينترنت‌ اكسپلرر

استفاده‌ از نوارابزار Standard Buttons

نمايش‌ صفحات‌ وب‌

مرور وب‌

بازكردن‌ فايل‌ها بر روي‌ سيستم‌ شما

گردش‌ در وب‌

به‌ خاطر آوردن‌ محلي‌ كه‌ بر روي‌ وب‌ بوده‌ايد

استفاده‌ از منوي‌ Back

استفاده‌ از كادر Address

بررسي‌ History

استفاده‌ از ميانبرهاي‌ اينترنتي‌، پيوندها و صفحه‌هاي‌ مورد علاقه‌

جستجوي‌ صفحات‌ وب‌

جستجو از طريق‌ كادر Address

استفاده‌ از نوار Search Explorer

تغيير موتورهاي‌ جستجوي‌ پيش‌فرض‌ اينترنت‌ اكسپلرر

محاوره‌ خودكار با سايت‌هاي‌ وب‌

به‌ خاطر آوردن‌ خودكار كلمات‌ عبور

استفاده‌ از دستيار پروفايل‌ اينترنت‌ اكسپلرر

تغيير ظاهر صفحه‌وب‌

انتخاب‌ فونت‌ها

انتخاب‌ رنگها

تغيير اولويتهاي‌ زبان‌

انتخاب‌ دريافت‌ تصاوير، صداها و فايل‌هاي‌ ويديويي‌

مديريت‌ رفتار اينترنت‌ اكسپلرر

انتخاب‌ و سفارشي‌ ساختن‌ صفحه‌ شروع‌

جلوگيري‌ از ورود محتويات‌ آزاردهنده‌ وب‌

مديريت‌ حافظه‌هاي‌ نهاني‌ صفحات‌ وب‌

تغيير مرورگر پيش‌فرض‌

تنظيم‌ برنامه‌هاي‌ پستي‌ و خبرخوان‌

مديريت‌ امنيت‌ اينترنت‌ اكسپلرر و تنظيمات‌ مربوط به‌ حريم‌ خصوصي‌

كنترل‌ كوكي‌ها

P3P چيست‌؟

مديريت‌ اسكريپت‌ها، اپلت‌ها و كنترل‌هاي‌ اكتيوايكس‌

نمايش‌ گزارش‌ مربوط به‌ حريم‌ خصوصي‌ در رابطه‌ با يك‌ صفحه‌وب‌

ايجاد صفحات‌ وب‌

 

فصل‌ 25 : كنفرانس‌ اينترنتي‌ با استفاده‌ از ويندوز مسنجر و نت‌ميتينگ‌

گفتگوي‌ آنلاين‌ با ويندوز مسنجر

ثبت‌نام‌ در ويندوز مسنجر با استفاده‌ از .NET Passport

واردكردن‌ اطلاعات‌ مربوط به‌ تماسها

زماني‌ كه‌ شخص‌ ديگري‌ شما را به‌ فهرست‌ تماس‌ خويش‌ اضافه‌ مي‌كند

شروع‌ يك‌ مكالمه‌ با استفاده‌ از ويندوز مسنجر

مكالمه‌ صوتي‌

كنفرانس‌ ويديويي‌

ارسال‌ فايل‌ به‌ ساير افراد حاضر در كادر مكالمه‌

به‌اشتراك‌گذاري‌ يك‌ وايت‌برد

به‌اشتراك‌گذاري‌ كنترل‌ يك‌ برنامه‌

كارهاي‌ ديگري‌ كه‌ مي‌توانيد با ويندوز مسنجر انجام‌ دهيد

انجام‌ كنفرانس‌ توسط مايكروسافت‌ نت‌ميتينگ‌

اجرا و پيكربندي‌ نت‌ميتينگ‌

اتصال‌ به‌ يك‌ سرويس‌دهنده‌ دايركتوري‌

برقراري‌ يا دريافت‌ يك‌ تماس‌

پس‌ از برقراري‌ ارتباط

ميزباني‌ يك‌ جلسه‌ يا شركت‌ در يك‌ جلسه‌ موجود

 

فصل‌ 26 : ساير برنامه‌هاي‌ اينترنتي‌ موجود در ويندوزXP  در ويندوز XP

ورود به‌ سيستم‌هاي‌ مبتني‌ بر متن‌ با استفاده‌ از HyperTerminal

اجراي‌ HyperTerminal

پيكربندي‌ HyperTerminal براي‌ حساب‌ كاربري‌ شما

اتصال‌ با استفاده‌ از HyperTerminal

تغيير اطلاعات‌ مربوط به‌ يك‌ اتصال‌

ارسال‌ فايل‌ها

ارسال‌ فايل‌هاي‌ متني‌

گرفتن‌ متن‌ از طريق‌ پنجره‌ HyperTerminal

دستورات‌ ديگر HyperTerminal

ورود به‌ كامپيوترهاي‌ ديگر با استفاده‌ از تل‌نت‌

اجراي‌ تل‌نت‌

كار با FTP و سرويس‌هاي‌ وب‌ با استفاده‌ از پوشه‌هاي‌ وب‌

ايجاد يك‌ پوشه‌ وب‌

كار با پوشه‌هاي‌ وب‌

ارسال‌ فايل‌ها با استفاده‌ از Ftp

اساس‌ FTP

ارسال‌ فايل‌ها

دريافت‌ فايل‌ها

دريافت‌، نصب‌ و اجراي ساير برنامه‌هاي‌ اينترنتي‌

برنامه‌هاي‌ اينترنتي‌ را از كجا دريافت‌ كنيد

نصب‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ اينترنتي‌

 

 

بخش‌ ششم‌ ــ شبكه‌بندي‌ با استفاده‌ از ويندوز XP

 

فصل‌ 27 : طراحي‌ يك‌ شبكه‌ محلي‌ مبتني‌ بر ويندوز

شبكه‌ چيست‌ و چرا به‌ آن‌ نياز داريد؟

به‌ اشتراك‌گذاشتن‌ سخت‌افزار

به‌ اشتراك‌گذاشتن‌ فايل‌ها

به‌اشتراك‌گذاري‌ يك‌ اتصال‌ اينترنتي‌

چه‌ نوع‌ شبكه‌هايي‌ وجود دارند؟

شبكه‌هاي‌ نظير به‌ نظير (يا شبكه‌هاي‌ مبتني‌ بر گروه‌ كاري‌)

شبكه‌هاي‌ سرويس‌دهنده‌ - سرويس‌گيرنده‌ (يا شبكه‌هاي‌ مبتني‌ بر دامنه‌)

چه‌ كاري‌ نياز است‌ تا انجام‌ دهيد؟

انتخاب‌ شبكه‌هاي‌ بي‌سيم‌ يا كابلي‌

كابل‌ اترنت‌ و NIC ها

شبكه‌هاي‌ محلي‌ بي‌سيم‌

انتخاب‌ شبكه‌

خريد سخت‌افزار شبكه‌

خريد كارت‌هاي‌ رابط شبكه‌ (NIC ها)

خريد يك‌ هاب‌

خريد كارت‌هاي‌ شبكه‌ بي‌سيم‌ LAN و نقاط دسترسي‌

خريد كابل‌ اترنت‌

نصب‌ سخت‌افزار شبكه‌

نصب‌ كارت‌هاي‌ رابط شبكه‌ يا كارت‌هاي‌ بي‌سيم‌ LAN

كابل‌كشي‌

نصب‌ هاب‌ ، سوئيچ‌، يا نقطه‌ دسترسي‌ بي‌سيم‌

متصل‌كردن‌ كامپيوترها بدون‌ استفاده‌ از يك‌ LAN

اتصال‌ دو كامپيوتر با استفاده‌ از اتصال‌ شبكه‌ مستقيم‌

استفاده‌ از منابع‌ كامپيوتر ميزبان‌ از طريق‌ كامپيوتر مهمان‌

اتصال‌ دو كامپيوتر با استفاده‌ از يك‌ اتصال‌ Dial-up

پيكربندي‌ يك‌ اتصال‌ Dial-up بر روي‌ كامپيوتر سرويس‌گيرنده‌

اتصال‌ كامپيوترها با استفاده‌ از VPN

تغيير خصوصيات‌ يك‌ اتصال‌ VPN

امنيت‌ شبكه‌

 

فصل‌ 28 : پيكربندي‌ ويندوز براي‌ يك‌ شبكه‌ محلي‌ (LAN)

براي‌ راه‌اندازي‌ يك‌ شبكه‌ كدام‌ اجزاء از ويندوز را نياز داريد؟

پروتكل‌ شبكه‌ چيست‌؟

نحوه‌ كار TCP/IP

شناسايي‌ كامپيوتر

پيكربندي‌ و نمايش‌ اتصالات‌ LAN

اجراي‌ ويزارد Network Setup

نمايش‌ منابع‌ شبكه‌ با استفاده‌ از پنجره‌ My Network Places

نمايش‌ اتصالات‌ شبكه‌

اجراي‌ ويزارد Network Setup بر روي‌ سيستم‌هاي‌ ويندوز Me ، 98، 2000 و NT

نصب‌ و پيكربندي‌ اجزاي‌ مختلف‌ شبكه‌

نصب‌ و پيكربندي‌ يك‌ آداپتور

نصب‌ يك‌ سرويس‌گيرنده‌

نصب‌ يك‌ پروتكل‌

پيكربندي‌ پروتكل‌ TCP/IP

نصب‌ يك‌ سرويس‌

تغييرنام‌ كامپيوتر، گروه‌ كاري‌، يا دامنه‌

تنظيم‌ گزينه‌هاي‌ ديگر پيكربندي‌ شبكه‌

كنترل‌ اتصال‌ شبكه‌

كنترل‌ آدرس‌ TCP/IP

آزمايش‌ اتصال‌ TCP/IP

نمايش‌ منابع‌ LAN با استفاده‌ از دستور Net

مشاهده‌ ميزان‌ استفاده‌ از LAN

رفع‌ اشكال‌ شبكه‌

 

فصل‌ 29 : به‌ اشتراك‌گذاشتن‌ درايوها و چاپگرها بر روي‌ يك‌ LAN

فعال‌كردن‌ قابليت‌ به‌اشتراك‌گذاري‌ سخت‌افزار

استفاده‌ از درايوهاي‌ اشتراكي‌ از طريق‌ كامپيوترهاي‌ ديگر

به‌كارگيري‌ درايوهاي‌ شبكه‌ با استفاده‌ از My Network Places

بازكردن‌ و ذخيره‌ فايل‌ها بر روي‌ درايوها و پوشه‌هاي‌ اشتراكي‌

نگاشت‌ يك‌ درايو يا پوشه‌ اشتراكي‌ در يك‌ حرف‌ درايو

نكات‌ لازم‌ براي‌ نگاشتن‌

حذف‌كردن‌ نگاشت‌ يك‌ درايو

استفاده‌ از درايوها و پوشه‌هاي‌ اشتراكي‌ با كلمه‌هاي‌ عبور

به‌ اشتراك‌گذاشتن‌ پوشه‌ها و ديسك‌درايوها

فعال‌كردن‌ موارد امنيتي‌ براي‌ منابع‌ اشتراكي‌

ايجاد يك‌ درايو اشتراكي‌

كنترل‌ دسترسي‌ با استفاده‌ از Simple File Sharing Security

كنترل‌ دسترسي‌ در زماني‌ كه‌ قابليت‌ Simple File Sharing غيرفعال‌ است‌

به‌ اشتراك‌گذاشتن‌ چاپگرها بر روي‌ يك‌ شبكه‌ LAN

به‌ اشتراك‌گذاشتن‌ چاپگر

چاپ‌ بر روي‌ يك‌ چاپگر شبكه‌ از طريق‌ كامپيوتر ديگر

 

فصل‌ 30 : اتصال‌ شبكه‌ LAN به‌ اينترنت‌

نحوه‌ اتصال‌ يك‌ شبكه‌ LAN به‌ اينترنت‌

يك‌ دروازه‌ ورودي‌ چه‌ كاري‌ را انجام‌ مي‌دهد؟

ابزارهايي‌ كه‌ مي‌توانند همانند دروازه‌هاي‌ ورودي‌ عمل‌ كنند

نرم‌افزار و سخت‌افزار مورد نياز يك‌ دروازه‌ ورودي‌ مبتني‌ بر ويندوز

ICS چيست‌؟

نصب‌ ICS بر روي‌ سرويس‌دهنده‌ ICS

پيكربندي‌ سرويس‌دهنده‌ ICS با استفاده‌ از ويزارد Network Setup

پيكربندي‌ سرويس‌دهنده‌ ICS به‌صورت‌ دستي‌

آزمايش‌ سرويس‌دهنده‌ ICS

جزئيات‌ بيشتري‌ در مورد پيكربندي‌ سرويس‌دهنده‌ ICS

پيكربندي‌ سرويس‌گيرنده‌هاي‌ ICS

پيكربندي‌ يك‌ سرويس‌گيرنده‌ ICS با استفاده‌ از ويزارد Network Setup

آزمايش‌ اتصال‌ اينترنتي‌ يك‌ سرويس‌گيرنده‌ ICS

جزئيات‌ بيشتري‌ در مورد پيكربندي‌ سرويس‌گيرنده‌ ICS

استفاده‌ از ICS (اتصال‌ اينترنتي‌ اشتراكي‌)

رفع‌ اشكال‌ ICS

 

فصل‌ 31 : امنيت‌ شبكه‌ و اينترنت‌

محافظت‌ سيستم‌ در برابر ويروس‌ها و ورم‌ها

انواع‌ فايل‌هاي‌ ويروسي‌

جلوگيري‌ از آلوده‌شدن‌ توسط ويروس‌ها

نحوه‌ رفتار با يك‌ سيستم‌ ويندوز آلوده‌

منابع‌ اطلاعات‌ ضدويروس‌

مديريت‌ فايل‌هايي‌ كه‌ اينترنت‌ اكسپلرر دريافت‌ مي‌كند

جاوا، جاواسكريپت‌، اكتيوايكس‌ و  VBScriptچيستند؟

نواحي‌ اينترنت‌ اكسپلرر چيستند؟

كنترل‌ امنيت‌ دريافت‌ فايل‌

مديريت‌ جاوا و جاوااسكريپت‌

مديريت‌ كنترل‌هاي‌ اكتيوايكس‌

ايمن‌كردن‌ تبادل‌ اطلاعات‌ در وب‌ از طريق‌ رمزگذاري‌ و گواهينامه‌ها

مرور و پيمايش‌ ايمن‌ در وب‌

استفاده‌ از گواهينامه‌هاي‌ شي‌ء در زمان‌ دريافت‌ آن‌

مديريت‌ گواهينامه‌ها

مديريت‌ گواهينامه‌هاي‌ شخصي‌

فعال‌كردن‌ فايروال‌ بين‌ كامپيوتر شما و اينترنت‌

ارسال‌ و دريافت‌ نامه‌هاي‌ الكترونيكي‌ به‌صورت‌ ايمن‌

دريافت‌ يك‌ گواهينامه‌

ارسال‌ نامه‌ امضاء شده‌

ارسال‌ نامه‌ رمزگذاري‌شده‌

دريافت‌ نامه‌ امضاشده‌ يا رمزگذاري‌شده‌

 

 

بخش‌ هفتم‌ ــ مديريت‌ و نگهداري‌ ويندوز

 

فصل‌ 32 : فرمت‌كردن‌ و پارتيشن‌بندي‌ ديسك‌ها

پارتيشن‌ها، سيستم‌هاي‌ فايل‌، NTFS و حروف‌ درايو چيستند؟

پارتيشن‌ چيست‌؟

فايل‌- سيستم‌ چيست‌؟

FAT ، FAT32 و NTFS چيستند؟

چرا ديسك‌هاي‌ سخت‌ خود را به‌ چند پارتيشن‌ تقسيم‌ مي‌كنيد؟

حروف‌ درايو

خصوصيات‌ درايوهاي‌ ديسك‌ و پارتيشن‌ها

پارتيشن‌بندي‌ يك‌ ديسك‌ با استفاده‌ از برنامه‌ Disk Management

ايجاد يك‌ پارتيشن‌ جديد

انتخاب‌ پارتيشن‌ فعال‌

حذف‌ يك‌ پارتيشن‌

پارتيشن‌بندي‌ دوباره‌ يك‌ ديسك‌

تبديل‌ پارتيشن‌ها به‌ NTFS

انتخاب‌ حروف‌ درايو

تغيير حروف‌ درايو

تخصيص‌ يك‌ مسير به‌ پارتيشن‌ها

تخصيص‌ حروف‌ درايو به‌ پوشه‌ها

فرمت‌كردن‌ يك‌ ديسك‌

فرمت‌كردن‌ يك‌ ديسك‌ سخت‌

فرمت‌كردن‌ يك‌ ديسك‌ قابل‌ حمل‌

كپي‌كردن‌ يك‌ ديسك‌ فلاپي‌

كنترل‌ فضاي‌ خالي‌

استفاده‌ از سي‌دي‌-رام‌ها و سي‌دي‌هاي‌ صوتي‌

 

فصل‌ 33 : نگهداري‌ از ديسك‌

آزمايش‌ ساختار ديسك‌ با استفاده‌ از دستور ChkDsk

اجراي‌ ChkDsk

ساير گزينه‌هاي‌ دستور ChkDsk

يكپارچه‌سازي‌ ديسك‌

اجراي‌ برنامه‌ Disk Defragmenter

نكاتي‌ راجع‌ به‌ يكپارچه‌سازي‌ داده‌ها

حذف‌ فايل‌هاي‌ موقتي‌ با استفاده‌ از برنامه‌ Disk Cleanup

حذف‌ يكباره‌ فايل‌ها

حذف‌ فايل‌ها به‌صورت‌ منظم‌ و مكرر

 

فصل‌ 34 : ميزان‌سازي‌ ويندوز XP براي‌ حداكثر كارايي‌

ميزان‌سازي‌ نحوه‌ عملكرد كامپيوتر با استفاده‌ از كادر مكالمه‌ Performance Options

ميزان‌سازي‌ تنظيمات‌ نمايشي‌

ميزان‌سازي‌ تنظيمات‌ حافظه‌ و پردازشگر

ميزان‌سازي‌ اندازه‌ فايل‌ تعويض‌

پيگيري‌ منابع‌ سيستمي‌

منابع‌ سيستمي‌ چيستند؟

بررسي‌ ميزان‌ استفاده‌ از سيستم‌ با استفاده‌ از Task Manager

نمايش‌ نمودارهاي‌ گرافيكي‌ در System Monitor

ميزان‌سازي‌ عملكرد ديسك‌ سخت‌

 

فصل‌ 35 : برطرف‌كردن‌ اشكالات‌ در ويندوز XP

ابزارهاي‌ تشخيصي‌ ويندوز چه‌ امكاناتي‌ را براي‌ شما فراهم‌ مي‌آورند؟

حالتهاي‌ مختلف‌ راه‌اندازي‌ سيستم‌

Safe Mode

Safe Mode with networking

Safe Mode with Command Prompt

ديسك‌ فلاپي‌ بوت‌

مشخصات‌ سيستم‌

ويزارد Windows XP Setup

ارتباط با برنامه‌هايي‌ كه‌ خراب‌ شده‌ يا گير مي‌كنند: Windows Task Manager

جلوگيري‌ از اجراي‌ برنامه‌ها در هنگام‌ راه‌اندازي‌ سيستم‌

تشخيص‌ اشكالات‌

تشخيص‌ اشكالات‌ سخت‌افزاري‌

تشخيص‌ مشكلات‌ نمايشي‌

شناسايي‌ و رفع‌ اشكالات‌ با استفاده‌ از برنامه‌هاي‌ Troubleshooter

Microsoft Management Console (MMC)

Event Viewer

Performance Logs and Alerts

Device Manager

بازگرداندن‌ سيستم‌ به‌ يك‌ وضعيت‌ از پيش‌ تعريف‌ شده‌ با استفاده‌ از System Restore

نقاط بازگشت‌ خودكار

اجراي‌ System Restore

پيكربندي‌ System Restore

ايجاد يك‌ نقطه‌ بازگشت‌

بازگرداندن‌ سيستم‌ به‌ نقطه‌ بازگشت‌

لغو يك‌ بازگشت‌

گزارش‌ مشكلات‌ توسط دكتر واتسون‌

 

فصل‌ 36 : ساير منابع‌ ويندوز XP

به‌روزرساني‌ كامپيوتر با استفاده‌ از Windows Update

به‌روزرساني‌ خودكار كامپيوتر با استفاده‌ از برنامه‌ Automatic Updates

چه‌ مطالبي‌ از طريق‌ مايكروسافت‌ در دسترس‌ هستند؟

چه‌ مطالب‌ ديگري‌ بر روي‌ اينترنت‌ در دسترس‌ هستند؟

سايت‌هاي‌ وب‌

گروههاي‌ خبري‌ يوزنت‌

فهرستهاي‌ پستي‌

 

 

بخش‌ هشتم‌ ــ پشت‌ صحنه‌ ويندوز XP

 

فصل‌ 37 : فايل‌هاي‌ پيكربندي‌ ويندوز XP

ويندوز XP از چه‌ نوع‌ فايل‌هاي‌ پيكربندي‌ استفاده‌ مي‌كند؟

قابل‌ رويت‌كردن‌ فايل‌هاي‌ پيكربندي‌

فايل‌هاي‌ آغازين‌ ويندوز

رجيستري‌

پيكربندي‌ ويندوز با استفاده‌ از$958

راه‌اندازي‌ مجدد ويندوز با استفاده‌ از گزينه‌هاي‌ Startup Selection

جايگزين‌كردن‌ يك‌ فايل‌ خراب‌ ويندوز

تغيير فايل‌هاي‌ System.ini و Win.ini

تغيير فايل‌ Boot.ini

تغيير تنظيمات‌ برگه‌هاي‌ Services و Startup

تغيير تنظيمات‌ محيطي‌

تغيير تنظيمات‌ بين‌المللي‌

پيكربندي‌ برنامه‌هاي‌ داس‌ و ويندوز قديمي‌ براي‌ اجرا تحت‌ ويندوز XP

قالبهاي‌ ديسك‌ و استفاده‌ از آنها به‌ همراه‌ سيستم‌عاملهاي‌ ديگر

پارتيشن‌بندي‌ ديسك‌

ساير سيستم‌ عاملها و فايل‌هاي‌ ويندوز

 

فصل‌ 38 : ثبت‌ برنامه‌ها و انواع‌ فايل‌

رجيستري‌ چيست‌؟

رجيستري‌ در كجا ذخيره‌ مي‌شود؟

كليدها و كندوها چيستند؟

كندوهاي‌ سطح‌ بالا

مرتبطكردن‌ انواع‌ فايل‌ با برنامه‌ها

ويرايش‌ رجيستري‌

بازيابي‌ رجيستري‌

اجراي‌ برنامه‌ رجيستري‌ اديتور

پيداكردن‌ داده‌هاي‌ ورودي‌ رجيستري‌

اضافه‌كردن‌ و تغيير داده‌هاي‌ ورودي‌ رجيستري‌

ويرايش‌ رجيستري‌ به‌عنوان‌ يك‌ فايل‌ متني‌

 

فصل‌ 39 : اجراي‌ برنامه‌ها و دستورات‌ داس‌

داس‌ چيست‌؟

استفاده‌ از پنجره‌ خط فرمان‌

اجراي‌ برنامه‌هاي‌ داس‌

اجراي‌ برنامه‌هاي‌ داس‌

خروج‌ از برنامه‌هاي‌ داس‌

تنظيم‌ صفحه‌نمايش‌

استفاده‌ از ماوس‌ و كليپ‌برد ويندوز

چاپ‌ از طريق‌ برنامه‌هاي‌ داس‌

اجراي‌ فايل‌هاي‌ دسته‌اي‌

پيكربندي‌ محيط داس‌

فايل‌هاي‌ آغازگر داس‌: Autoexec و Config

تنظيم‌ خصوصيات‌ پنجره‌ خط فرمان‌

تنظيم‌ خصوصيات‌ ميانبر و فايل‌ قابل‌ اجرا

نصب‌ و پيكربندي‌ برنامه‌هاي‌ داس‌

 

فصل‌ 40 : خودكاركردن‌ فعاليتها با استفاده‌ از Windows Script Host

Windows Script Host چيست‌؟

اجراي‌ اسكريپت‌ها از طريق‌ ويندوز

پيكربندي‌ برنامه‌ Wscript

اجراي‌ اسكريپت‌ها از طريق‌ خط فرمان‌

پيكربندي‌ برنامه‌ اسكريپت‌

 

ضميمه‌ >الف‌< : نصب‌ يا ارتقا به‌ ويندوز XP

نيازهاي‌ اوليه‌ براي‌ نصب‌ ويندوز  XPچيست‌؟

گزينه‌هاي‌ نصب‌ شما چيستند؟

ويندوز به‌ چه‌ مقدار فضا نياز دارد؟

برنامه‌ فعال‌سازي‌ محصول‌ چگونه‌ كار مي‌كند؟

آماده‌شدن‌ براي‌ نصب‌ ويندوز

اجراي‌ برنامه‌ نصب‌

نصب‌ ويندوز بر روي‌ يك‌ ديسك‌ سخت‌ خالي‌

ارتقا به‌ ويندوز XP

ايجاد نصبهاي‌ دوبوته‌ (Dual-Boot)

پاسخگويي‌ به‌ پرسشهاي‌ ويزارد Windows Setup

كنترل‌ سيستم‌ بعد از نصب‌ ويندوز

حذف‌ نسخه‌ پشتيبان‌ نسخه‌ قديمي‌ ويندوز

انتقال‌ فايل‌هاي‌ داده‌اي‌ و تنظيمات‌ پيكربندي‌ ويندوز

نصب‌ برنامه‌هاي‌ اضافي‌

تنظيم‌ گزينه‌هاي‌ بوت‌

آشنايي‌ با فايل‌ Boot.ini

ويرايش‌ Boot.ini

كنترل‌ داده‌هاي‌ فايل‌ Boot.ini

حذف‌ ويندوز XP

 

ضميمه‌ >ب‌<  : واژه‌نامه‌

 

واژگان‌ فارسي‌

 

واژگان‌ لاتين‌

 

فهرست‌ راهنما