Slider

TCELS มั่นใจหุ่นยนต์การแพทย์ไทยมีอนาคต

TCELS มั่นใจหุ่นยนต์การแพทย์ไทยมีอนาคต

TCELS – TCELS มั่นใจหุ่นยนต์ทางการแพทย์ไทยมีอนาคต เตรียมเดินหน้าหาพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนวิจัย พัฒนาให้ได้มาตรฐาน สากล พร้อมเปิดตัวศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ยันวิศวกรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า TCELS ได้จัดประชุม Thailand Life Sciences Business Forum ครั้งที่ 5 โดยหารือกันถึงอนาคตอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ไทย โดยเชิญภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมหารือ เพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ในประเทศไทย รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคที่พบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมได้สะท้อนถึงความสามารถในการผลิตหุ่นยนต์ในทุกประเภทของคนไทยว่า วิศวกรของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ขอเพียงสำรวจให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาให้เป็นมาตรฐานระดับสากล เชื่อว่าหากทุกภาคส่วนผนึกกำลังกันจะสามารถผลักดันหุ่นยนต์ทางการแพทย์ของไทยไปสู่ระดับอาเซียนและระดับโลกได้

ดร.นเรศ กล่าวว่า ขณะนี้ TCELS ดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง โดยร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีววิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากมีเป้าหมายการผลิตและบริการคนไทยในราคาที่เหมาะสมอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางรักษาพยาบาล การแพทย์ฉุกเฉิน และการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการในระดับแนวหน้าของอาเซียน โดยจะทำงานเชื่อมโยงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ โดยจะเปิดตัวศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง วันที่ 9 เม.ย.56 ที่ผ่านมา

โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายผลิตและบริการคนไทยในราคาที่เหมาะสม และอีก 7 ปีข้างหน้าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าหุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่นำเข้าตัวละ 100 ล้านบาท ได้ 50% และเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาล การแพทย์ฉุกเฉิน และการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้สูงอายุในระดับแนวหน้าของอาเซียน โดยจะมีการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกระทรวงมากขึ้น เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์