Slider

10 แนวคิดเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในอนาคต (Concept Phone)

10 แนวคิดเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในอนาคต

1.Weather Cell Phone Concept แนวคิดมือถือบอกสภาพดินฟ้าอากาศ ผลงานการออกแบบของ Seunghan Song มีจุดเด่นตรงตัวเครื่องทำจากวัสดุโปร่งใส ขนาดบางเฉียบ  read more