Slider

ชาร์จไร้สายแบบ Over-the-air

สมาร์ทโฟนในปัจจุบันหลายรุ่นรองรับการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สาย (Wireless Charging) บ้างแล้ว ติดอยู่ตรงที่ข้อจำกัดของ เทคโนโลยี ที่ยังต้องใช้แท่นชาร์จอยู่ ที่ชาร์จได้ช้าและเชื่อมต่อได้จำกัดพื้นที่ แต่จะสุดกว่านี้คงต้องแบบไร้สายโดยไม่พึ่งแท่นชาร์จ หรือจะดีมากๆเลยถ้าจะเป็น read more