Slider

6 เคล็ดลับทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้แบบไม่ต้องเพ้อฝัน

ใครหลายคนตั้งปณิธานความมุ่งหวังต่างๆ ว่า ในปีนี้จะทำสิ่งที่คิดที่หวังไว้นั้นให้สำเร็จลุล่วงให้ได้ ถ้าเป็นในวัยเด็กการหวังลมๆ แล้งๆ ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติทั่วไป แต่ในวัยผู้ใหญ่การตั้งความหวังแล้วทำได้ถือเป็นเรื่องประสบความสำเร็จ นำพาความสุขและความภาคภูมิใจมาสู่ตนเอง การตั้งความหวังหรือปณิธานในแต่ละคนถือเป็นเรื่องดี เพราะจะได้เอาสิ่งปรารถนาเหล่านี้มาเป็นพลังขับเคลื่อนให้เรามุ่งไปข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ read more