TCELS มั่นใจหุ่นยนต์การแพทย์ไทยมีอนาคต

TCELS มั่นใจหุ่นยนต์การแพทย์ไทยมีอนาคต

TCELS – TCELS มั่นใจหุ่นยนต์ทางการแพทย์ไทยมีอนาคต เตรียมเดินหน้าหาพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนวิจัย พัฒนาให้ได้มาตรฐาน สากล พร้อมเปิดตัวศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ยันวิศวกรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ดร.นเรศ read more