Slider

เกี่ยวกับเรา

FUTURE TACHNOLOGY เป็นเว็บรวบรวมเทคโนโลยี ที่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้น หรือคิดว่ากำลังจะมาถึง หรือเทคโนโลยีที่มาจากหนัง ได้มาให้คนรุ่นหลับศึกษาว่า เทคโนโลยีนี้ เกิดขึ้นได้อย่างไร ใครเป็นผู้พัฒนา เพื่อให้ได้ศึกษาว่าเทคโนโลยีนั้น เป็นอย่างไร มีความสำคัญ และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างไร